Kodex chování

“this time i'm voting” je institucionální nestranická komunikační iniciativa Evropského parlamentu, která není závislá na žádné politické straně či ideologii. Jejím záměrem je podpořit demokratické zapojení ve volbách do Evropského parlamentu. Evropský parlament jako instituce nepodporuje žádnou konkrétní politickou stranu ani kandidáta.

Svou účastí na této iniciativě souhlasíte s tím, že nebudete šířit obsah nebo organizovat aktivity, které:

  • obecně nejsou v souladu se základními právy EU (článek 6 Smlouvy u Evropské unii, Listina základních práv Evropské unie);
  • jsou urážlivé a/nebo diskriminují na základě vzhledu, rasy, etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, pohlaví, kultury nebo původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace (článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie);
  • nabádají k násilí a/nebo obtěžování jiných osob;
  • jsou pornografické, obsahují odkazy na pornografický materiál nebo pornografické webové stránky;
  • podporují nebo napomáhají nelegálním aktivitám;
  • porušují platnou legislativu.

Evropský parlament si vyhrazuje právo vyloučit ze své komunikační iniciativy jakékoli účastníky, kteří by tento kodex chování porušovali.