Ochrana osobních údajů

  1. Úvod

   Od 11. prosince 2018 se ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Unie řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 . Toto nařízení se řídí stejnými zásadami a pravidly jako obecné nařízení o ochraně údajů.

   Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Evropský parlament neodpovídá za politiky nebo praktiky v oblasti ochrany soukromí na internetových stránkách třetích stran.

  2. Proč shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše údaje?

   Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, abychom mohli zůstat v kontaktu s občany, kteří dobrovolně vyjádřili přání dostávat informace nebo se zapojit do akcí a iniciativ, které se konají v souvislosti s institucionální informační a komunikační kampaní Evropského parlamentu v rámci evropských voleb 2019.

   S vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s politikou popsanou v nařízení (EU) č. 2018/1725. Úkoly související s institucionální informační a komunikační kampaní Evropského parlamentu se provádějí ve veřejném zájmu. Evropský parlament zpracuje osobní údaje výlučně pro účely, které byly důvodem jejich předání.

  3. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů? (Správce)

   Za zpracování vašich údajů odpovídá vedoucí oddělení pro internetovou komunikaci generálního ředitelství Evropského parlamentu pro komunikaci.

   Inspektor ochrany údajů Evropského parlamentu zajišťuje, aby se v tomto orgánu uplatňovala ustanovení nařízení (EU) č. 2018/1725.

   Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislým kontrolním orgánem. Zajišťuje, aby všechny orgány a instituce EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů.

  4. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

   Sbíráme pouze informace, které potřebujeme ke splnění cílů stanovených při sběru. Tyto informace můžete kdykoli aktualizovat.

   Informace od vás shromažďujeme těmito způsoby:

   • Osobně a/nebo telefonicky
   • Když se zaregistrujete na našich stránkách

   Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme s vaším svolením shromažďovat:

   • jméno a příjmení;
   • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo atd.);
   • preferovaný jazyk;
   • budoucí komunikační preference, včetně odběratelských preferencí a oblastí zájmu, co se týče jedné nebo více podkategorií, o nichž byste rádi obdrželi více informací (nepovinné);
   • pokud se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím Facebooku nebo Twitteru, vaše kontaktní údaje lze rovněž shromažďovat prostřednictvím zvolené metody registrace;
   • Evropský parlament rovněž sleduje počet uživatelů, které získali jiní uživatelé, prostřednictvím platformy pro statistické účely a účely podávání zpráv.

   Evropský parlament neshromažďuje zvláštní kategorie údajů (např. vaše názory) a nepoužívá tuto platformu pro účely profilování.

   Pokud se prostřednictvím této platformy pořádají soutěže on-line na sociálních médiích, mohou být třeba další kroky vyžadující zpracování dodatečných osobních údajů pro cestovní opatření, např. údaje uvedené v cestovním pase (jméno, datum narození, datum a místo odjezdu a návratu, kontaktní e-mailová adresa, průkaz totožnosti nebo cestovní pas).

   Soubory cookie a místní ukládání

   Tyto internetové stránky ukládají soubory cookie pouze za tím účelem, aby umožnily nebo zkvalitnily některé funkce a aby se zvýšil uživatelský komfort. Parlament za žádných okolností nepoužívá soubory cookie pro sběr, zpracování, šíření nebo zaznamenávání osobních údajů. Uživatelé mohou po původním výběru snadno změnit nastavení souborů cookie, a to kliknutím na odkaz „Změnit preference pro soubory cookie“ ve spodní části stránky.

   Jak můžete zabránit zaslání souborů cookie na váš počítač?

   Ukládání a využívání informací na vašem počítači nebo mobilním zařízení třetí stranou můžete cítit jako zásah do soukromí, zejména pokud se tak děje bez vašeho vědomí. Některé nebo všechny soubory cookie můžete zablokovat nebo i smazat soubory, které již byly na vašem počítači nainstalovány. Mějte však na paměti, že můžete ztratit přístup k některým funkcím. K zablokování souborů cookie musíte změnit nastavení úrovně soukromí v prohlížeči.

   Někteří operátoři třetích stran vyvinuli nástroje, které znemožňují shromažďování údajů a jejich používání prostřednictvím vlastních modulů.

   Soubory cookie třetích stran

   Facebook, Twitter, Youtube a Google Map pmohou používat soubory cookie ke sdílení obsahu na sociálních sítích nebo sestavování statistických údajů o návštěvách. Výskyt, počet a status těchto souborů cookie může záviset na tom, jakým způsobem tyto platformy využíváte před návštěvou internetových stránek Parlamentu nebo při ní.

   Kliknutím na dané odkazy si ověříte, jakou politiku mají příslušné stránky pro soubory cookie. Nastavení souborů cookie na těchto stránkách můžete kdykoli aktualizovat kliknutím na odkaz „Změnit nastavení souborů cookie“ na konci stránky.

    

    

   Co je to soubor cookie?

   Většina internetových stránek, které navštívíte, používá soubory cookie pro zlepšení prohlížení. Umožňují internetovým stránkám, aby si vás „zapamatovaly“, buď během vaší návštěvy (pomocí „dočasného souboru cookie“), nebo během opakovaných návštěv (pomocí „trvalého souboru cookie“).

   Soubory cookie mohou mít řadu různých funkcí. Umožňují efektivně přecházet mezi různými stránkami, ukládají vaše preference a obecně zlepšují zkušenost při prohlížení daných stránek. Soubory cookie urychlují a zjednodušují interakce mezi vámi a stránkami. Pokud webové stránky soubory cookie nepoužívají, mají za to, že jste nový návštěvník pokaždé, když přejdete na novou stránku na serveru, například když jste na předchozí stránce zavřeli menu, zobrazí se další stránka opět s otevřeným menu.

   Některé internetové stránky rovněž využívají soubory cookie k tomu, aby mohly zaměřit svou inzerci nebo marketingová sdělení například na základě vašeho místa a/nebo návyků při prohlížení internetu.

   Soubory cookie mohou být uloženy internetovými stránkami, které navštívíte („soubory cookie první strany“) nebo mohou být uloženy jinými internetovými stránkami, jejichž obsah je na stránkách, které si právě prohlížíte („soubory cookie třetích stran“).

   Co je uvnitř souboru cookie?

   Soubor cookie je prostý textový soubor uložený na vašem počítači nebo mobilním zařízení webovým serverem. Tento server může následně získat nebo přečíst obsah daného souboru cookie. Soubory cookie spravuje váš prohlížeč. Každý soubor cookie je jedinečný a obsahuje anonymní údaje, jako je jedinečný identifikátor, název webového serveru, číslice a písmena. Umožňuje serveru pamatovat si vaše preference při prohlížení.

   Druhy souborů cookie

   Soubory cookie první strany

   Soubory cookie první strany ukládají webové stránky, které navštěvujete, a jen ty stránky je mohou číst.

   Soubory cookie třetích stran

   Soubory cookie třetích stran ukládá a používá jiná organizace, než je vlastník stránek, které navštěvujete. Stránky mohou například měřit počet svých návštěvníků prostřednictvím třetí analytické společnosti, která k provádění této služby ukládá své vlastní soubory cookie. Internetové stránky, které navštěvujete, mohou rovněž obsahovat vložený obsah, jako jsou videa služby YouTube nebo prezentace obrázků služby Flickr. Tyto stránky mohou rovněž ukládat své vlastní soubory cookie.

   Ještě důležitější je to, že internetové stránky mohou využívat reklamní síť třetí strany k cílené reklamě. Parlament reklamní služby nevyužívá.

   Dočasné (session) soubory cookie

   Dočasné (session) soubory cookie se ukládají dočasně po dobu relace prohlížení a při zavření prohlížeče se smažou.

   Trvalé soubory cookie

   Trvalé soubory cookie se na počítač ukládají na předem určenou dobu (obvykle jeden rok nebo déle) a při zavření prohlížeče se nemažou. Používají se, když je nutné určit, kdo jste, při více než jedné relaci prohlížení.

   Soubory cookie aplikace Flash

   Pro přehrávání videa a zobrazování informační grafiky uživatelům využívají mnohé webové stránky Adobe Flash Player. Společnost Adobe používá vlastní soubory cookie, které není možné spravovat v nastavení prohlížeče. Aplikace Flash Player je používá pro tytéž účely, kterým slouží jiné soubory cookie, tedy k ukládání preferencí nebo sledování uživatelů.

   Soubory cookie aplikace Flash fungují jinak, než fungují soubory cookie vašeho prohlížeče. Místo toho, aby zvláštní soubory cookie plnily své specifické funkce, musí každý server ukládat všechna svá data v jednom souboru cookie. Můžete určit, kolik informací může být uloženo v tomto souboru cookie, ale nemůžete si zvolit, jaký typ informací může být ukládán.

    

    

  5. Kdo má přístup k vašim údajům?

   K vašim údajům mají přístup pouze zaměstnanci Evropského parlamentu a zaměstnanci subjektu, který údaje zpracovává. Kromě těchto příjemců nepředává Evropský parlament údaje nikomu dalšímu. V případě auditu či soudních řízení by se však zapojil Účetní dvůr, Soudní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Evropský parlament nepředává osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.

  6. Po jak dlouhou dobu jsou vaše údaje uchovávány?

   Osobní údaje budou uchovávány za účelem, pro který byly získány. O jejich odstranění mohou požádat osoby, na něž se vztahují práva k těmto údajům.              

  7. Jakým způsobem jsou vaše údaje uchovávány?

   Evropský parlament se zavazuje k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů. Využíváme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

   Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech s omezeným přístupem, které se nacházejí v kontrolovaných zařízeních. Pro účely ukládání a údržby mohou být osobní údaje v souladu s článkem 48 nařízení (ES) č. 2018/1725 v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí předávány Spojeným státům americkým.

  8. Jak získáte přístup ke svým údajům, abyste zkontrolovali jejich správnost a v případě potřeby je opravili nebo vymazali?

   Kontaktujte oddělení pro internetovou komunikaci. Pokud nebude v kompetenci tohoto oddělení reagovat na vaši žádost, vyžádá si technickou podporu od subjektu, který údaje zpracovává.

   Máte-li obavy v souvislosti se zpracováním vašich osobních informací prostřednictvím této platformy, obraťte se rovněž na oddělení pro internetovou komunikaci.

   Kontakt:

   Evropský parlament

   Generální ředitelství pro komunikaci - oddělení pro internetovou komunikaci

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. V případě problémů:

   Stížnosti lze kdykoli zaslat:

   • inspektorovi ochrany údajů Evropského parlamentu

   Kontaktní e-mailová adresa:            Data-Protection@europarl.europa.eu

   Kontaktní e-mailová adresa:              edps@edps.europa.eu